bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

KUD VRANOVCI-BUKOVLJE


Nastup PS Vranovci-Bukovlje na 46.FDK u Omiu

Nastup PS Vranovci-Bukovlje na 46.FDK u Omiu

enska pjeva?ka skupina KUD-a Vranovci-Bukovlje sudjelovala u revijalnom dijelu finalne ve?eri enske klapske pjesme na Festivalu dalmatinske klape Omiš-2012.

Nastup ?lanica KUD-a na Vinkova?kim jesenima 2011.

Nastup ?lanica KUD-a na Vinkova?kim jesenima 2011.

?lanice enske pjeva?ke skupina „Vranovke" - KUD-a ,,Vranovci-Bukovlje,, nastupile su 16.rujna na sve?anom otvorenju Vinkova?kih jeseni prisje?aju?i se mladosti uz pjesme Djevoja?ka jesen i Alaj volim kola i ponjavce.

Nastup ?lanica KUD-a na Vinkova?kim jesenima 2011.

Nastup ?lanica KUD-a na Vinkova?kim jesenima 2011.

?lanice enske pjeva?ke skupina „Vranovke" - KUD-a ,,Vranovci-Bukovlje,, nastupile su 16.rujna na sve?anom otvorenju Vinkova?kih jeseni prisje?aju?i se mladosti uz pjesme Djevoja?ka jesen i Alaj volim kola i ponjavce.

KUD Vranovci-Bukovlje na Brodskom kolu

KUD Vranovci-Bukovlje na Brodskom kolu

U Slavonskom Brodu u Tvr?avi Brod 12.lipnja 2011.g odrana je 47. smotra izvornog folklora Brodsko-posavske upanije "Šokadijo sve ti je na glasu", "Brodskog kola".

KUD Vranovci-Bukovlje na Brodskom kolu

KUD Vranovci-Bukovlje na Brodskom kolu

U Slavonskom Brodu u Tvr?avi Brod 12.lipnja 2011.g odrana je 47. smotra izvornog folklora Brodsko-posavske upanije "Šokadijo sve ti je na glasu „Brodskog kola“.

Odrana 27. oka?ka zabava

Odrana 27. oka?ka zabava

U subotu, 19. velja?e 2011. godine od 20 sati u Sve?anoj dvorani ''Bukovlje'' uz NAJBOLJE HRVATSKE TAMBURAŠE odrana tradicionalna 27. ŠOKA?KA ZABAVA KUD-a ''Vranovci-Bukovlje''.