bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Strateki razvojni program Op?ine Bukovlje 2015.-2020.

Strateki razvojni program Op?ine Bukovlje 2015.-2020.

Objavljeno: 30.05.2016. - Objavio: Administrator

Op?ina Bukovlje u suradnji s tvrtkom Lneni?ek Consulting d.o.o. izradila je Strateški razvojni program u kojem je plan definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali sredstvima iz EU fondova i nadlenih ministarstva.

Uskla?enost ovih razvojnih dokumenata je vrlo jak argument i osigurava relevantnost za dobivanje centraliziranih sredstava, ali i prepoznavanje interesa te pristup prema me?unarodnim izvorima financiranja.

Op?ina Bukovlje  dobila je odluku o financiranju izrade Strateškog razvojnog programa  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u omjeru 85% EU i 15% RH, temeljem natje?aja otvorenog od strane Agencije za pla?anje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na program Ruralnog razvoja mjeru 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podru?jima", a podmjera 7.1. "Sastavljanje i auriranje planova za razvoj op?ina i sela u ruralnim podru?jima i njihovih temeljenih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga podru?ja visoke prirodne vrijednosti. To?nije operacija 7.1.1. "Sastavljanje i auriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Strateški razvojni program Op?ine Bukovlje 2015.-2020.