bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Lista kandidata i zbirna lista VMO 2014.

Lista kandidata i zbirna lista VMO 2014.

Objavljeno: 02.06.2014. - Objavio: Administrator

Op?insko izborno Povjerenstvo Op?ine Bukovlje objavljuje liste kandidata i zbirne liste za izbore za ?lanove Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje, koji ?e se odrati 08. lipnja 2014. godine.

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE
Bukovlje, 05. svibnja 2014.

Na temelju ?lanka 26. Zakona o lokalnim izborima (' Narodne novine' 144/12) i ?lanka 10. Odluke o izboru ?lanova Vije?a mjesnih odbora (Slubeni vjesnik Brodsko-posavske upanije broj 02/02) Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje sastavlja i objavljuje pravovaljane:


LISTE ZA IZBOR ?LANOVA VIJE?A MJESNOG ODBORA BUKOVLJE

1.
Naziv liste –KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC

1. MIROSLAV DUBAC, Hrvat, Firov kraj 34, Bukovlje, 23.05.1977., 45307360917, M
2. STIPO MARTI?, Hrvat, Dragutina Rakovca 42, Bukovlje, 27.07.1960., 49616011087, M
3. MARIO MARI?, Hrvat, Masleni?kih vitezova 4, Bukovlje, 21.09.1986., 62645984805, M
4. ANDRIJA ALKOVI?, Hrvat, Firov kraj 3, Bukovlje, 11.03.1990., 07518535010, M
5. ZVONKO GRABOVAC,Hrvat, Stjepana Radi?a 39,Bukovlje, 08.10.1971., 01572207458,M
6. IVAN SOJ?I?, Hrvat, Firov kraj 103, Bukovlje, 31.07.1959., 91342281239, M
7. MARICA MIŠKOVI?, Hrvatica, Firov kraj 64, Bukovlje, 07.05.1962., 03751891338,
8. IVAN PAVI?I?, Hrvat, Josipa Kozarca 37, Bukovlje, 03.06.1947., 7165519719, M
9. DRAEN DRAGI?EVI?, Hrvat, Svetog Josipa 21, Bukovlje, 10.06.1967., 78517175629, M
10. TOMISLAV PETROVI?, Hrvat, Josipa Kozarca 100, 28.12.1986., 50669347887, M
11. SLAVICA BOI?, Hrvatica, Stjepana Radi?a 8, 12.01.1961., 88246846678,

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: PERICA IVELJ

1. PERICA IVELJ, Hrvat, Blajburških rtava 1, Bukovlje, 16.04.1972., 29387636713, M
2. IVAN IVKOVI?, Hrvat, D. Rakovca 7, Bukovlje, 21.05.1969., 92487314940, M
3. DEJAN MIJI?, Hrvat, Dragutina Rakovca 83, Bukovlje, 30.05.1976., 29707852001, M
4. MARIO ROSANDI?, Hrvat, Firov kraj 12, Bukovlje, 01.04.1969., 72536762368, M
5. ILIJA KUTLI?, Hrvat, Hrvatskih rtava 20, Bukovlje, 09.03.1961., 35451462323, M
6. ELJKO ALKOVI?, Hrvat, Josipa Kozarca 48, Bukovlje,13.09.1976., 31563969730, M
7. MIRA PLEŠA, Hrvatica, Josipa Kozarca 86, Bukovlje, 03.02.1963., 06869906643,
8. JOSIP ALKOVI?, Hrvat, Stjepana Radi?a 62, Bukovlje, 08.02.1949., 05458342409, M
9. LIDIJA ALKOVI?, Hrvatica, Stjepana Radi?a 33, Bukovlje, 11.07.1961., 70793869018,
10. NAFIJA KURBEGOVI?, Hrvatica, D Rakovca 1, Bukovlje, 25.05.1950., 02549270924,
11. BRANKO MIKEŠINA, Hrvat, Josipa Kozarca 80, Bukovlje, 24.01.1973., 93736006824, M

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA BUKOVLJE

1.
Naziv liste –KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: PERICA IVELJ


LISTE ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA VRANOVCI

1.
Naziv liste - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: SVJETLANA MAŠI?

1. SVJETLANA MAŠI?, Hrvatica, Slavonska 137, Vranovci 05.07.1971., 18170894458,
2. MIHAELA MIŠKOVI?, Hrvatica, Slavonska 37, Vranovci 23.06.1983., 76739476417,
3. ?URO DR?ELI?, Hrvat, Slavonska 108, Vranovci, 30.10.1987., 76460769218, M
4. MARTINA LUKI?, Hrvatica, Slavonska 50, Vranovci, 31.08.1988., 95346815059,
5. RUICA LUKI?, Hrvatica, Slavonska 133, Vranovci, 21.01.1969., 13008425124,
6. JASNA ŠVAGANOVI?, Hrvatica, Slavonska 71, Vranovci, 22.09.1973., 19717801101,
7. ZORICA PETRI?, Hrvatica, Danka Matai?a 3, Vranovci, 22.07.1978., 56387832072,
8. SENKA KOVA?EVI?,Hrvatica, Danka Matai?a 12,Vranovci,15.10.1971.,16315461217,
9. ILIJA SEDLAREVI?, Hrvat, Slavonska 110, Vranovci, 12.09.1964., 61574030774, M

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: MARKO BARIŠI?

1. MARKO BARIŠI?, Hrvat, Slavonska 80, Vranovci, 02.09.1988., 68865610529, M
2. JOZO HENJEC, Hrvat, Slavonska 9, Vranovci, 03.08.1953., 20720003839, M
3. ANTUN DOMORAD, Hrvat, Slavonska 119, Vranovci, 22.05.1957., 48854246894, M
4. DRAEN PAVI?I?, Hrvat, Slavonska 88, Vranovci, 21.10.1966., 35720027186, M
5. VLADO ŠARAVANJA, Hrvat, Svetog Ivana 5, Vranovci, 23.04.1956., 60829672865, M
6. STJEPAN ŠIMUNOVI?, Hrvat, Slavonska 39, Vranovci, 03.10.1953., 73080435422, M
7. IVICA TOMAŠI?, Hrvat, Slavonska 65, Vranovci, 13.07.1968., 87913200530, M
8. STANISLAV BEŠTER, Hrvat, Slavonska 90, Vranovci, 26.03.1944., 87854682623, M
9. JURE BUBALO, Hrvat, Svetog Ivana 11, Vranovci, 22.10.1983., 64796173735, M


ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA VRANOVCI

1.
Naziv liste - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: SVJETLANA MAŠI?

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: MARKO BARIŠI?


LISTE ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA KORDUŠEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: ANTUN KOVA?EVI?

1. ANTUN KOVA?EVI?, Hrvat, Korduševci 13, Korduševci, 22.09.1956., 12079298592, M
2. KRISTIJAN KOKANOVI?,Hrvat,Korduševci 14,Korduševci,08.08.1993.,46276086825,M
3. IVAN PETROVI?, Hrvat, Korduševci 17, Korduševci, 22.07.1954., 34966267438, M
4. MARIO MANDI?, Hrvat, Korduševci 54, Korduševci, 19.12.1994., 83890692466, M
5. SLAVKO ROGOŠI?, Hrvat, Korduševci 9A, Korduševci, 05.09.1949., 71758468606, M
6. IVAN PASLER, Hrvat, Korduševci 5, Korduševci, 04.09.1954., 07884360326, M
7. IVICA KOKANOVI?, Hrvat, Korduševci 28, Korduševci, 22.02.1992., 91694765376, M

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DAMIR RUF


1. DAMIR RUF, Hrvat, Korduševci 16, Korduševci, 04.06.1967., 32799173889, M
2. ELJO CVIJANOVI?,Nepoznata,Korduševci 45,Korduševci,19.02.1955.,09952532648,M
3.BOANA RASPASOVI?,Hrvatica,Korduševci 28,Korduševci,14.10.1965.,60293885463,
4. GORAN PANJKOVI?, Srbin, Korduševci 54, Korduševci, 02.02.1986., 42673018817, M
5. IVAN RASPASOVI?, Hrvat, Korduševci 28, Korduševci, 05.03.1987., 43665687392, M
6. DAVOR PANJKOVI?,Nepoznata,Korduševci 54,Korduševci,20.04.1987.,65373171928,M
7. JOSIP RUF, Hrvat, Korduševci 16, Korduševci,28.07.1994., 72831546347, M


ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA KORDUŠEVCI


1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)

Nositelj liste: ANTUN KOVA?EVI?

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: DAMIR RUF


LISTE ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA JEEVIK

1.
Naziv liste – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: IVAN SEDLAREVI?

1. IVAN SEDLAREVI?, Hrvat, Jeevik 7, Jeevik, 08.06.1964., 44231009633, M
2. NEDJELJKO HALABERDA, Hrvat, Jeevik 9, Jeevik, 10.08.1980., 94474055303, M
3. MARIO SEDLAREVI?, Hrvat, Jeevik 7, Jeevik, 03.07.1991., 88801965692, M
4. BORIS GUVI?, Hrvat, Jeevik 2, Jeevik, 14.12.1992., 26288649652, M
5. HAJRUDIN MUFTI?, Hrvat, Jeevik 19, Jeevik05.03.1964., 73461147199, M
6. MARINA HALABERDA, Hrvatica, Jeevik 9, Jeevik, 14.04.1982., 00776958550,
7. MIRKO HALABERDA, Hrvat, Jeevik 9, Jeevik,08.06.1964., 44231009633

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste:DRAGO KRIJAN

1. DRAGO KRIJAN ,Hrvat,Jeevik 1,Jeevik,01.11.1946., 57499914162 M
2. ELJKO HEKMAJER, Hrvat, Jeevik 22b, Jeevik, 11.07.1974., 73778648253, M
3. MILAN ?UKI?, Srbin, Jeevik 22a, Jeevik, 23.08.1987., 26607201225, M
4. BOJAN ?UKI?, Srbin, Jeevik 22a, Jeevik, 16.06.1989., 16951857475, M
5. LIZA HEKMAJER, Hrvatica, Jeevik 22b, Jeevik, 02.07.1952., 58222282208,
6. STANA HEKMAJER, Hrvatica, Jeevik 22b, Jeevik, 06.03.1983., 98279223838,
7. SANJA ?UKI?, Hrvatica, Jeevik 22a, Jeevik, 10.04.1990., 27761975091,

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ?LANOVA VIJE?A MJESNOG ODBORA JEEVIK

1.
Naziv liste –HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: IVAN SEDLAREVI?

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: DRAGO KRIJAN


LISTE ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA ŠUŠNJEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: LUKA SLIŠKO

1. LUKA SLIŠKO, Hrvat,, Slavonska 33, Šušnjevci, 29.05.1970., 56010495469, M
2. DRAGO KLARI?, Hrvat, S. Radi?a 26, Šušnjevci, 29.12.1968., 47266505420, M
3. MARICA KARIN, Hrvatica, Slavonska 11, Šušnjevci, 31.05.1961., 96557625257,
4. MATO VIDAKOVI?, Hrvat, Trg S. Mihovila 8, Šušnjevci, 14.02.1975., 98409683559, M
5. ?URO PASLER, Hrvat, Stjepana Radi?a 18, Šušnjevci, 03.04.1957., 18529795118, M
6. SLAVKO HAJDUK, Hrvat, S. Radi?a 9A, Šušnjevci, 10.05.1963., 55789911657, M
7. NIKOLA BLAEVI?, Hrvat, S. Radi?a 30, Šušnjevci, 29.03.1969., 03843793843, M

2.
Naziv liste – Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: ELJKO BAJI?

1. ELJKO BAJI?, Hrvat, M. Gupca 11, Šušnjevci, 30.12.1959., 93504270094, M
2. DUŠANKA BOGDANOVI?,Hrvatica,S. Radi?a 40,Šušnjevci,18.05.1961.,02091909729,
3. MARINKO ANDRIJANI?, Hrvat,Slavonska 66, Šušnjevci, 16.03.1975., 36460827457, M
4. SLAVICA IVANIŠEVI?, Hrvatica, S. Radi?a 13, Šušnjevci, 14.02.1976., 87386565439,
5. DARKO TOLI?, Hrvat, Slavonska 45, Šušnjevci, 09.01.1988., 97044628716, M
6. MARKO ?URI?I?, Hrvat, Stjepana Radi?a 21, Šušnjevci, 30.12.1987., 35544760602, M
7. MARKO TOLI?, Hrvat, Slavonska 45, Šušnjevci, 27.06.1955., 78762042258, M

ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ?LANOVA
VIJE?A MJESNOG ODBORA ŠUŠNJEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)

Nositelj liste: LUKA SLIŠKO

2.
Naziv liste – Naziv liste – Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: ELJKO BAJI?


?lanovi: Predsjednica:
Ljiljana Dr?eli? Ines Miji?

Igor ?akovi?