bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Rezultati izbora za vije?a Mjesnih odbora

Rezultati izbora za vije?a Mjesnih odbora

Objavljeno: 09.06.2014. - Objavio: Administrator

OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

Temeljem ?lanka 53. i ?lanka 86. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) te ?lanka 16. Odluke o izboru ?lanova Vije?a mjesnih odbora (Slubeni vjesnik Brodsko-posavske upanije broj 2/02), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje dana 09. lipnja 2014.godine

O B J A V LJ U J E
rezultate glasovanja za Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje
na izborima odranim 08. lipnja 2014.g.

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje objavljuje slubene rezultate za izbore za ?lanove vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje i to za 5 mjesnih odbora kako slijedi:

1. Mjesni odbor Bukovlje;
2. Mjesni odbor Vranovci;
3. Mjesni odbor Korduševci;
4. Mjesni odbor Jeevik i
5. Mjesni odbor Šušnjevci.


I MJESNI ODBOR BUKOVLJE

Na izborima odranim 08. lipnja 2014. godine za Vije?e mjesnog odbora BUKOVLJE utvr?eni su kona?ni rezultati kako slijedi:

- od ukupnog broja bira?a 1872 (1870 upisanih bira?a i 2 bira?a koja su glasala temeljem Potvrde Op?inskog izbornog povjerenstva), glasovalo je 226 ili 12,07 %.
- nevae?ih glasa?kih listi?a bilo je 4 ili 1,77%.

Kandidacijske liste dobile su glasova:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC 124 (54,87%)

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: PERICA IVELJ 98 (43,36%)


Broj mjesta u Vije?u mjesnog odbora BUKOVLJE ostvarile su kandidacijske liste:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC 6 mjesta

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: PERICA IVELJ 5 mjesta


U Vije?e mjesnog odbora Bukovlje izabrani su s liste:

KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)

1. MIROSLAV DUBAC, Hrvat, Firov kraj 34, Bukovlje, 23.05.1977., 45307360917,
2. STIPO MARTI?, Hrvat, Dragutina Rakovca 42, Bukovlje, 27.07.1960., 49616011087,
3. MARIO MARI?, Hrvat, Masleni?kih vitezova 4, Bukovlje, 21.09.1986., 62645984805,
4. ANDRIJA ALKOVI?, Hrvat, Firov kraj 3, Bukovlje, 11.03.1990., 07518535010,
5. ZVONKO GRABOVAC,Hrvat, Stjepana Radi?a 39,Bukovlje, 08.10.1971., 01572207458,
6. IVAN SOJ?I?, Hrvat, Firov kraj 103, Bukovlje, 31.07.1959., 91342281239.


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

1. PERICA IVELJ, Hrvat, Blajburških rtava 1, Bukovlje, 16.04.1972., 29387636713,
2. IVAN IVKOVI?, Hrvat, D. Rakovca 7, Bukovlje, 21.05.1969., 92487314940,
3. DEJAN MIJI?, Hrvat, Dragutina Rakovca 83, Bukovlje, 30.05.1976., 29707852001,
4. MARIO ROSANDI?, Hrvat, Firov kraj 12, Bukovlje, 01.04.1969., 72536762368,
5. ILIJA KUTLI?, Hrvat, Hrvatskih rtava 20, Bukovlje, 09.03.1961., 35451462323.


II MJESNI ODBOR VRANOVCI

Na izborima odranim 08. lipnja 2014. godine za Vije?e mjesnog odbora VRANOVCI utvr?eni su kona?ni rezultati kako slijedi:

- od ukupno upisanih bira?a 564 glasovalo je 144 ili 25,53 %.
- nevae?ih glasa?kih listi?a bilo je 1 ili 0,7%.

Kandidacijske liste dobile su glasova:

1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: SVJETLANA MAŠI? 104

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: MARKO BARIŠI? 39


Broj mjesta u Vije?u mjesnog odbora VRANOVCI ostvarile su kandidacijske liste:

1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: SVJETLANA MAŠI? 7 mjesta

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: MARKO BARIŠI? 2 mjesta


U Vije?e mjesnog odbora Vranovci izabrani su s liste:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1. SVJETLANA MAŠI?, Hrvatica, Slavonska 137, Vranovci 05.07.1971., 18170894458,
2. MIHAELA MIŠKOVI?, Hrvatica, Slavonska 37, Vranovci 23.06.1983., 76739476417,
3. ?URO DR?ELI?, Hrvat, Slavonska 108, Vranovci, 30.10.1987., 76460769218,
4. MARTINA LUKI?, Hrvatica, Slavonska 50, Vranovci, 31.08.1988., 95346815059,
5. RUICA LUKI?, Hrvatica, Slavonska 133, Vranovci, 21.01.1969., 13008425124,
6. JASNA ŠVAGANOVI?, Hrvatica, Slavonska 71, Vranovci, 22.09.1973., 19717801101,
7. ZORICA PETRI?, Hrvatica, Danka Matai?a 3, Vranovci, 22.07.1978., 56387832072.


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

1. MARKO BARIŠI?, Hrvat, Slavonska 80, Vranovci, 02.09.1988., 68865610529,
2. JOZO HENJEC, Hrvat, Slavonska 9, Vranovci, 03.08.1953., 20720003839.


III MJESNI ODBOR KORDUŠEVCI

Na izborima odranim 08. lipnja 2014. godine za Vije?e mjesnog odbora KORDUŠEVCI utvr?eni su kona?ni rezultati kako slijedi:

- od ukupno upisanih bira?a 129 glasovalo je 46 ili 35,66 %.
- nevae?ih glasa?kih listi?a bilo je 1 ili 2,17%.


Kandidacijske liste dobile su glasova:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: ANTUN KOVA?EVI? 34

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DAMIR RUF 11Broj mjesta u Vije?u mjesnog odbora KORDUŠEVCI ostvarile su kandidacijske liste:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: ANTUN KOVA?EVI? 6 mjesta

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DAMIR RUF 1 mjestoU Vije?e mjesnog odbora Korduševci izabrani su s liste:

KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)

1. ANTUN KOVA?EVI?, Hrvat, Korduševci 13, Korduševci, 22.09.1956., 12079298592,
2. KRISTIJAN KOKANOVI?,Hrvat,Korduševci 14,Korduševci,08.08.1993.,46276086825,
3. IVAN PETROVI?, Hrvat, Korduševci 17, Korduševci, 22.07.1954., 34966267438,
4. MARIO MANDI?, Hrvat, Korduševci 54, Korduševci, 19.12.1994., 83890692466,
5. SLAVKO ROGOŠI?, Hrvat, Korduševci 9A, Korduševci, 05.09.1949., 71758468606,
6. IVAN PASLER, Hrvat, Korduševci 5, Korduševci, 04.09.1954., 07884360326,

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

1. DAMIR RUF, Hrvat, Korduševci 16, Korduševci, 04.06.1967., 32799173889.


IV MJESNI ODBOR JEEVIK


Na izborima odranim 08. lipnja 2014. godine za Vije?e mjesnog odbora JEEVIK utvr?eni su kona?ni rezultati kako slijedi:

- od ukupno upisanih bira?a 49 glasovalo je 31 ili 63,27 %.
- nevae?ih glasa?kih listi?a bilo je 0 ili 0,00%.


Kandidacijske liste dobile su glasova:

1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: IVAN SEDLAREVI? 17

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DRAGO KRIJAN 14


Broj mjesta u Vije?u mjesnog odbora JEEVIK ostvarile su kandidacijske liste:

1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: IVAN SEDLAREVI? 4 mjesta

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DRAGO KRIJAN 3 mjesta


U Vije?e mjesnog odbora Jeevik izabrani su s liste:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1. IVAN SEDLAREVI?, Hrvat, Jeevik 7, Jeevik, 08.06.1964., 44231009633,
2. NEDJELJKO HALABERDA, Hrvat, Jeevik 9, Jeevik, 10.08.1980., 94474055303,
3. MARIO SEDLAREVI?, Hrvat, Jeevik 7, Jeevik, 03.07.1991., 88801965692,
4. BORIS GUVI?, Hrvat, Jeevik 2, Jeevik, 14.12.1992., 26288649652.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

1. DRAGO KRIJAN ,Hrvat,Jeevik 1,Jeevik,01.11.1946., 57499914162
2. ELJKO HEKMAJER, Hrvat, Jeevik 22b, Jeevik, 11.07.1974., 73778648253,
3. MILAN ?UKI?, Srbin, Jeevik 22a, Jeevik, 23.08.1987., 26607201225.


V MJESNI ODBOR ŠUŠNJEVCI

Na izborima odranim 08. lipnja 2014. godine za Vije?e mjesnog odbora ŠUŠNJEVCI utvr?eni su kona?ni rezultati kako slijedi:

- od ukupno upisanih bira?a 229 glasovalo je 75 ili 32,75 %.
- nevae?ih glasa?kih listi?a bilo je 2 ili 2,67%.


Kandidacijske liste dobile su glasova:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: LUKA SLIŠKO 47

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: ELJKO BAJI? 26Broj mjesta u Vije?u mjesnog odbora ŠUŠNJEVCI ostvarile su kandidacijske liste:

1.
KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: LUKA SLIŠKO 5 mjesta

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: ELJKO BAJI? 2 mjestaU Vije?e mjesnog odbora Šušnjevci izabrani su s liste:

KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJA?KE STRANKE (HSS)

1. LUKA SLIŠKO, Hrvat,, Slavonska 33, Šušnjevci, 29.05.1970., 56010495469,
2. DRAGO KLARI?, Hrvat, S. Radi?a 26, Šušnjevci, 29.12.1968., 47266505420,
3. MARICA KARIN, Hrvatica, Slavonska 11, Šušnjevci, 31.05.1961., 96557625257,
4. MATO VIDAKOVI?, Hrvat, Trg S. Mihovila 8, Šušnjevci, 14.02.1975., 98409683559,
5. ?URO PASLER, Hrvat, Stjepana Radi?a 18, Šušnjevci, 03.04.1957., 18529795118,

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP),
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

1. ELJKO BAJI?, Hrvat, M. Gupca 11, Šušnjevci, 30.12.1959., 93504270094,
2. DUŠANKA BOGDANOVI?,Hrvatica,S. Radi?a 40,Šušnjevci,18.05.1961.,02091909729.


?lanovi: Predsjednica:

Ljiljana Dr?eli? Ines Miji